Body - Mind - Soul

Ga naar de webshop om de producten te bestellen, om je in te schrijven voor een workshop, cursus of de Ayurveda opleiding en lees de Blogs over diverse onderwerpen.

Waterviolier 45

3824 GD  Amersfoort
(wijk Nieuwland)

Tel: 06-51 809 605
De praktijk is aangesloten bij:
VBAG, RBZC, ProVoet en ProCert.


Kijk voor vergoeding van de behandelingen in de polisvoorwaarden van het aanvullende pakket van uw zorgverzekering.